Alexandria Virtual Cultural Centre of WA

Triaž

Prvi kamerni koncert tria “Triage”
Datum: 8 Oktobar 2003
Lokacija: Hudson Gallery,
KING STREET, PERTH 6000
WESTERN AUSTRALIA

             Ian Grandage, violončelista tria “Triage” otvara govor objašnjavajući nam: “Sve kompozicije su iz 20-tog veka izuzev moje i Džesikine koje su napisane u 21-vom veku. Trio je davao prvi koncert u Pertskoj “Hudson Gallery”, simpatičnoj urbanoj kombinaciji galerije i bara.

             Članovi “Triage” ansambla su: Jessica Ipkendanz (violina), Nikola Babić (viola) i Ian Grandage (violončelo). Prgram je bio šarolika kombinacija tria, dueta i solo komada.

             Vatreni i dramatični svirači Ipkendanz i Grandage oslanjaju se na teatralnost svojih gestikulacija u istoj meri, ako ne i više nego na samu muzičku interpretaciju datih komada. Violista Nikola Babić je potpuno suprotne prirode. Fokusiran i nenametljiv Babić otvara drugu polovinu Dohnanyi-eve “Romanse” arpedjima sa toplim, prijatnim tonom i čistom intonacijom a u Rondu odgovara violončelistinim temama evokativnim tradicionalnoj Madjarskoj muzici predući glatke skoro zavodljive terce oko glavnog motiva.

             U Martinu-ovom Madrigalu za violinu i violu Ipkendanz i Babić su suptilnom, ponekad čak i tmurnom dijalogu. Ipkendanz se odlučuje na dramatična fraziranja, duge violinske linije sa konstantnim porastajućim zvučnim intenzitetom i teatralne završetke fraza. Babić se u početku uključuje u dijalog pomalo iz prikrajka, njegov muzički argument i narativne sposobnosti porastaju kroz čitav komad inteligentno i progresivno.

             Slušam fokusiranog i zrelog muzičara sa dubokim razumevanjem proporcija i dramatičnog razvoja u programatičnoj muzici.

             Vrhunac je u svakom slučaju bio Šostakovićev “Gudacki kvartet broj 8” aranžiran za trio u kome se sva tri člana uključuju u duboku simboliku i emocionalni impakt Šostakovićevog rada. Ovde gledam Babića u najekstrovertnijoj verziji tokom večerašnjeg koncerta. Udubljuje se u partituru sa muzikalnošću koja pretvara violu u vapaj ogorčenog Ruskog kontra-alta ili kontrastno u sumnjičavi tenor koji tapka na vrhovima prstiju plašeći se sopstvene senke.

             Koncert je zatvoren senzualnim aranžmanom Piazzolla-inog “Proleća” iz kolekcije “Četiri godišnja doba” koja je ovoj uzbudljivoj noći u “Hudson Gallery” vratila nežan i prijatan društveni ambijent. 

                                             Nela Trifković
(08/10/2003)

Theatre - video archive
Ducumentary / Dokumentarni video zapisi
short film archive
Plays
Fine Literature Re-Published

Virtual Cultural Centre of WA

Alexandria - Acting on the brighter future for the professional arts in Australia