Alexandria Virtual Cultural Centre of WA

 Петак 24. Октобар 2003 

Музички Аудиторијум на Академији Сценских Уметности у Перту2 Bradford Street -  Mt Lawley


Врати ми моје крпице
Музички Театар Неле Трифковић
 

Тринаест музичких сцена компонованих на поезију Васка Попе, магистарски рад композитора Неле Трифковић.

Поезију говори Смиљана Глишовић
.

SEIZE ME BY THE HAIR OF FORGETTING

Концерт групе Триаж
 пише Нела Трифковић

Theatre - video archive
Ducumentary / Dokumentarni video zapisi
short film archive
Plays
Fine Literature Re-Published

Virtual Cultural Centre of WA

Alexandria - Acting on the brighter future for the professional arts in Australia